preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Martinovića

Login

Slikovni rezultat za godišnji plan i program rada škole

Slikovni rezultat za školski kurikulum

Grb škole

Animacije

KLIK

NA

SLIKU!

Školska kuhinja

Priloženi dokumenti:
Studeni.pdf

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 10. 2010.

Ukupno: 414031
Ovaj mjesec: 77
Ovaj tjedan: 134
Natječaji
Obavijest kandidatima sa natječaja od 16.9.2021. o rezultatima izbora - Zasnivanje radnog odnosa za rad radnom mjesto učitelja razredne nastave, učitelja informatike i učitelja njemačkog jezika
Mato Dominković / datum: 20. 10. 2021. 09:53

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA

ŠTITAR,Školska 23

OIB:82065356399

U Štitaru 20.10.2021.

 

 

Na temelju čl.66.Statuta Osnovne škole Ivana Martinovića a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na Web stranici HZZ -o i oglasnoj ploči Škole te   oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Županja 16.09.2021.g.  radi zasnivanja radnog odnosa na mjestu učitelja razredne nastave  ravnateljica škole dostavlja ;

 

O  B  A   V   I   J   E  S  T

Kandidatima s natječaja o rezultatu izbora

 

1. Ivana Ivkić Škalic iz Štitara,VSS , dipl. učitelj  na temelju odluke ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od  19.10.2021. izabrana je između kandidata  s natječaju za rad na radnom mjestu učitelja razredne nastave  u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

 

2.Obavještavamo Vas da imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju svih kandidata kao i zapisnike organa koji je donio odluku o izabranom kandidatu.

Uvid u natječajnu dokumentaciju možete obaviti u vremenu od 21.10.2021. - 05.11.2021. svakim radnim danom u  tajništvu škole.

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof.

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA

ŠTITAR,Školska 23

OIB:82065356399

U Štitaru 20.10.2021.

 

 

Na temelju čl.66.Statuta Osnovne škole Ivana Martinovića a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na  Web stranici HZZ -o i oglasnoj ploči Škole te    oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Županja 16.09.2021.g.  radi zasnivanja radnog odnosa na mjestu učitelja informatike  ravnateljica škole dostavlja ;

 

O  B  A   V   I   J   E  S  T

Kandidatima s natječaja o rezultatu izbora

 

1. Anamarija Vincetić Lešić iz Županje,VSS , prof. fizike i teh.kulture s informatikom  na temelju odluke ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od  19.10.2021. izabrana je između kandidata  s natječaju za rad na radnom mjestu učitelja  informatike  u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

 

2.Obavještavamo Vas da imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju svih kandidata kao i zapisnike organa koji je donio odluku o izabranom kandidatu.

Uvid u natječajnu dokumentaciju možete obaviti u vremenu od 21.10.2021. - 05.11.2021. svakim radnim danom u  tajništvu škole.

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA

ŠTITAR,Školska 23

OIB:82065356399

U Štitaru 20.10.2021.

 

 

Na temelju čl.66. Statuta Osnovne škole Ivana Martinovića a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na Web stranici HZZ -o i oglasnoj ploči Škole te  Zavoda za zapošljavanje Županja 16.09.2021.g.  radi zasnivanja radnog odnosa na mjestu učitelja njemačkog jezika  ravnateljica škole dostavlja ;

 

O  B  A   V   I   J   E  S  T

Kandidatima s natječaja o rezultatu izbora

 

1. Lena Orkić iz Štitara,VSS , prof. njemačkog jezika  na temelju odluke ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od  19.10.2021. izabrana je između kandidata  s natječaju za rad na radnom mjestu učitelja  njemačkog jezika  u punom radnom vremenu na određeno vrijeme.

 

2.Obavještavamo Vas da imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju svih kandidata kao i zapisnike organa koji je donio odluku o izabranom kandidatu.

Uvid u natječajnu dokumentaciju možete obaviti u vremenu od 21.10.2021. - 05.11.2021. svakim radnim danom u  tajništvu škole.

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof.

 


[OPŠIRNIJE]Poziv kandidatima na usmeni intervju za učitelja razredne nastave -natječaj od 16.9.2021.
Mato Dominković / datum: 13. 10. 2021. 11:19

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-7

U Štitaru  13.10.2021. godine

 

 

P O Z I V

Na intervju kandidata

 

Dana 16. 09.2021 OŠ Ivana Martinovića raspisala je natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja razredne nastave. Natječajem je predviđena  provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto učitelja razredne nastave.

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

Nakon provedenog pismenog testiranja, ravnateljica škole upućuje;

 

Poziv  kandidatima  na usmeni intervju ( navodimo šifre kandidata iz pismenog djela testiranja )

1. QM11    bodova 13,5/16….   dana 15.10.2021 (petak) u 8 sati

2. 3252       bodova 13,5/16…....dana 15.10.2021 (petak) u 8,15 sati

3. 1106ANAVI  bodova 15/16…. dana 15.10.2021.(petak) u 8,30 sati

 

 

Usmeno testiranje predviđeno je za 15.10.2021. (petak )  u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar sa početkom u 8,00 sati.    

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA SA NATJEČAJA OD 16.9.2021 - INFORMATIKA
Mato Dominković / datum: 8. 10. 2021. 12:17

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-6

U Štitaru  08.10.2021. godine

 

 

P O Z I V

Na testiranje kandidata

 

Dana 16. 09.2021 OŠ Ivana Martinovića raspisala je natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja informatike. Natječajem je predviđena  provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto učitelja informatike.

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 

Nakon provedenog natječajnog postupka slijedi vrednovanja kandidata iz čl. 14. i  15. Pravilnika o načinima i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Martinovića u Štitara, ravnateljica škole upućuje;

 

Poziv  kandidatima  na testiranje:

1. Anmarija Vincetić-Lešić

 

 

Usmeno testiranje predviđeno je za 13.10.2021. (srijeda )  u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar sa početkom u 10,00 sati.    

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA SA NATJEČAJA OD 16.9.2021 - RAZREDNA NASTAVA
Mato Dominković / datum: 8. 10. 2021. 11:39

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-6

U Štitaru  08.10.2021. godine

 

 

P O Z I V

Na testiranje kandidata

 

Dana 16. 09.2021 OŠ Ivana Martinovića raspisala je natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja razredne nastave. Natječajem je predviđena  provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto učitelja razredne nastave.

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

Nakon provedenog natječajnog postupka slijedi vrednovanja kandidata iz čl. 14. i  15. Pravilnika o načinima i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Martinovića u Štitara, ravnateljica škole upućuje;

 

Poziv  kandidatima  na testiranje:

1. Aneta Groznica

2. Dajana Bičanić Pazman

3. Ivana Konjarević

4. Silvio Matušinski

5. Barbara Baotić

6. Đurđica sabljić

7. Ana Kalaica

8. Tena Cerančević

9. Ana Maria Djedović

10. Teuta Nemeš

11. Katarina Gačić

12. Tomislav Dimšić

13. Magdalena Ilišević

14. Andrea Selec

15. Laura Rambala

16. Katarina Šinjori

17. Mihaela Jakubin

18. Ana Sabo

19. Marija Dragojević

20. Ivana Ivkić Škalic

21. Lidija Ađamić

22. Andrea Svirac

 

Pismeno testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar u 12.10.2021.  ( utorak ) sa početkom u 12,30 sati. Molimo kandidate da se obvezno odazovu testiranju.  

 

Usmeno testiranje predviđeno je za 15.10.2021. (petak )  u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar sa početkom u 8,00 sati.    

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Popis literature za testiranje kandidata; učitelj/ica razredne nastave, učitelj/ica informatike i učitelj/ica njemačkog jezika
Mato Dominković / datum: 16. 9. 2021. 09:36

LITERATURA ZA TESTIRANJE KANDIDATA:

 

RAZREDNA NASTAVA

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20
 2. Kurikulumi međupredmetnih tema:

Osobni i socijalni razvoj https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_153.html

Učiti kako učiti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_154.html

Građanski odgoj i obrazovanje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_217.html

Zdravlje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_212.html

Poduzetništvo https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_157.html

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_150.html

Održivi razvoj https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_152.html

 1. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima NN 132/2013
 2. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava 67/2014 te Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava NN 63/2020
 3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 24/2015

 

 

 

 

 

NJEMAČKI JEZIK

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20
 2. Kurikulum nastavnog predmeta njemački jezik za osnovne škole i gimnazije 7/2019
 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera NN 94/2015 i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o o kriterijima za izricanje pedagoških mjera NN3/2017
 4. Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. NN 45/2021
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole NN 87/2014, NN81/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20
 2. Kurikulum nastavnoga predmeta Informatika za osnovne i srednje škole NN 22/2018
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi NN 34/2014 te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi NN 102/2019
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi NN 112/2010 i NN82/2019 te Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama NN Statut43/2020
 5. Statut OŠ Ivana Martinovića http://os-imartinovica.skole.hr/skola/dokumenti/op_i_akti_kole

 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja njemačkog jezika
Mato Dominković / datum: 16. 9. 2021. 09:34

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-7

U Štitaru 16.09.2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića, ravnateljica Osnovne škole Ivana Martinovića - Štitar, objavljuje;


                                                             NATJEČAJ
                                                    za popunu radnog mjesta


UČITELJ/ICA NEMAČKOG JEZIKA
- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.)
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19. i 75/20.).
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno potvrde)
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.)
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića koji je dostupan na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne škole Ivana Martinovića.

http://os-imartinovica.skole.hr/skola/dokumenti/op_i_akti_kole
Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.
Obavijest o procjeni odnosno testiranju objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne škole Ivana Martinovića:
http://os-imartinovica.skole.hr/natje_aji_za_radna_mjesta
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Ivana Martinovića za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj: osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar, s naznakom „za natječaj“.
Potpunom se prijavom smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno isprave navedene u natječaju.
Kandidat/kinja koji/a ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj o čemu Škola posebno ne obavještava.
Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Martinovića.
Obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljena kandidatima najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom putem e-maila ili poštom.

 
Ako se na natječaj prijave kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu svi će kandidati/kinje biti obaviješteni/e i prema članku 21. stavak 3 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića.Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja informatike
Mato Dominković / datum: 16. 9. 2021. 09:32

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-6

U Štitaru 16.09.2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića, ravnateljica Osnovne škole Ivana Martinovića - Štitar, objavljuje;


                                                             NATJEČAJ
                                                    za popunu radnog mjesta


UČITELJ/ICA INFORMATIKE
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.)
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19. i 75/20.).
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno potvrde)
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.)
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića koji je dostupan na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne škole Ivana Martinovića.

http://os-imartinovica.skole.hr/skola/dokumenti/op_i_akti_kole
Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.
Obavijest o procjeni odnosno testiranju objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne škole Ivana Martinovića:
http://os-imartinovica.skole.hr/natje_aji_za_radna_mjesta
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Ivana Martinovića za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj: osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar, s naznakom „za natječaj“.
Potpunom se prijavom smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno isprave navedene u natječaju.
Kandidat/kinja koji/a ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj o čemu Škola posebno ne obavještava.
Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Martinovića.
Obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljena kandidatima najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom putem e-maila ili poštom.

 
Ako se na natječaj prijave kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu svi će kandidati/kinje biti obaviješteni/e i prema članku 21. stavak 3 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića.Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja razredne nastave
Mato Dominković / datum: 16. 9. 2021. 09:31

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-5

U Štitaru 16.09.2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića, ravnateljica Osnovne škole Ivana Martinovića - Štitar, objavljuje;


                                                             NATJEČAJ
                                                    za popunu radnog mjesta


1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno


Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.)
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19. i 75/20.)
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome odnosno potvrde)
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.)
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića koji je dostupan na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne škole Ivana Martinovića.

http://os-imartinovica.skole.hr/skola/dokumenti/op_i_akti_kole
Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.
Obavijest o procjeni odnosno testiranju objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne škole Ivana Martinovića:
http://os-imartinovica.skole.hr/natje_aji_za_radna_mjesta
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Ivana Martinovića za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj: osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar, s naznakom „za natječaj“.
Potpunom se prijavom smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno isprave navedene u natječaju.
Kandidat/kinja koji/a ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj o čemu Škola posebno ne obavještava.
Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Martinovića.
Obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljena kandidatima najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom putem e-maila ili poštom.

 
Ako se na natječaj prijave kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu svi će kandidati/kinje biti obaviješteni/e i prema članku 21. stavak 3 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ivana Martinovića.Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof


[OPŠIRNIJE]Poziv kandidatima na testiranje za učitelja geografije -natječaj od 19.4.2021.
Mato Dominković / datum: 3. 5. 2021. 09:42

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2-1

URBROJ: 2188-26-01/21-3

U Štitaru  03.05.2021. godine

 

 

P O Z I V

Na testiranje kandidata

 

Dana 19. 04.2021 OŠ Ivana Martinovića raspisala je natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja geografije. Natječajem je predviđena  provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto učitelja geografije.

 

 1. učitelj / ica  geografije

-1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno)

 

Nakon provedenog natječajnog postupka slijedi vrednovanja kandidata iz čl. 14. i  15. Pravilnika o načinima i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Martinovića u Štitara, ravnateljica škole upućuje;

 

Poziv  kandidatima  na testiranje:

1. Dajana Kolobarić

 

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar u 04.05.2021.  ( utorak ) sa početkom u 10,00 sati. Molimo kandidate da se obvezno odazovu testiranju.         

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Literatura za testiranje kandidata sa natječaja za učitelja geografije od 19.4.2021.
Mato Dominković / datum: 27. 4. 2021. 13:26

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

Popis literature za testiranje kandidata sa natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja geografije od 19.4.2021.

 

POPIS LITERATURE:

 1. 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,07/17.,68/18, 98/19 I 64/20)
 2. 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.112/2010 i 82/2019)
 3. 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br.94/2015 i 3/2017)
 4. 4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br.34/2014, 40/2014,103/2014. i 102/2019)
 5. 5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/2015)

 

Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić,prof.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja fizike
Mato Dominković / datum: 26. 4. 2021. 10:50

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-4

U Štitaru 26.04.2021. godine

 

 

Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,

86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18. i 98/19. i 64/20)  osnovna škola Ivana Martinovića raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za  popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

 1. učitelj / ica  fizike

-1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme ( 7 sati tjedno)

             zamjena za učiteljicu na porodiljnom dopustu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (muško/žensko) u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.i 98/19.)  i  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.)

Opći uvjet: sukladno Zakonu o radu

Posebni uvjeti: - poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju radi procjene odnosno vrednovanja kandidata.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, treba priložiti

           -  Kraći životopis sa adresom stanovanja i vlastitom e-mail adresom

-  Dokaz o državljanstvu

-  Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i vrsti obrazovanja

-  Dokaz o nekažnjavanju, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se

   ne vodi protiv kandidata kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje

   radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne

   stariji od dana raspisivanja natječaja

-  Dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili

   potvrda  HZMO)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti tražene isprave u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Ivana Martinovića da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenje javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici osnovne škole  Ivana Martinovića, Štitar te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja svi prijavljeni kandidati će biti izvješteni najkasnije u roku osam dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole:

Osnovna škola Ivana Martinovića,

32274 Štitar, Školska 23

 • za natječaj -

 

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48 f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji način prestao radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

 

 

Ravnateljica:

                                                                Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja geografije
Mato Dominković / datum: 19. 4. 2021. 12:15

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-3

U Štitaru 19.04.2021. godine

 

Odlukom  ravnateljice Škole poništen je natječaj za učitelja geografije raspisan 13.04.2021. godine.

U poništenom natječaju nije navedeno testiranje radi procjene odnosno vrednovanja kandidata.

 

Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,

86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18. i 98/19. i 64/20)  osnovna škola Ivana Martinovića raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za  popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

 1. učitelj / ica  geografije

-1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (muško/žensko) u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.i 98/19.)  i  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.)

Opći uvjet: sukladno Zakonu o radu

Posebni uvjeti: - poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju radi procjene odnosno vrednovanja kandidata.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, treba priložiti

           -  Kraći životopis sa adresom stanovanja i vlastitom e-mail adresom

-  Dokaz o državljanstvu

-  Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i vrsti obrazovanja

-  Dokaz o nekažnjavanju, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se

   ne vodi protiv kandidata kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje

   radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne

   stariji od dana raspisivanja natječaja

-  Dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili

   potvrda  HZMO)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti tražene isprave u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Ivana Martinovića da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenje javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici osnovne škole  Ivana Martinovića, Štitar te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja svi prijavljeni kandidati će biti izvješteni najkasnije u roku osam dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole:

Osnovna škola Ivana Martinovića,

32274 Štitar, Školska 23

 • za natječaj -

 

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48 f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji način prestao radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

 

 

Ravnateljica:

                                                                Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poništavanje natječaja od 13.4.2021
Mato Dominković / datum: 19. 4. 2021. 12:14

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

ŠTITAR,Školska 23

Klasa:112-01/21-1

Urbroj:2188-26-01/21-5

U Štitaru 19.04.2021.

 

Na temelju  čl. 66. Statuta O.Š. Ivana Martinovića-Štitar i čl. 8.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje   ravnateljica škole donijela je:

 

O     D      L      U      K       U

O poništenju natječaja     

 

Poništava se natječaj za učitelja geografije u OŠ Ivana Martinovića u Štitaru  raspisan 13.04.2021. godine.

 

Zbog pogreške u tekstu natječaja za:

 1. učitelj / ica  geografije

-1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno)

 

U tekstu natječaja nije navedeno  testiranja radi procjene i vrednovanja kandidata sa natječaja.

 

Raspisan natječaj od  13.04. 2021.  poništava se i istoga dana biće objavljen novi, korigirani natječaj .

 

Ravnateljica:

Marija Klarić Brdarić, prof.

Odluku dostaviti

 1. HZZ- oglasna ploča i mrežne stranice

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja geografije
Mato Dominković / datum: 13. 4. 2021. 10:02
Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-2

URBROJ: 2188-26-01/21-2

U Štitaru 13.04.2021. godine

 

           Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,

86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18. i 98/19.)  osnovna škola Ivana Martinovića raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za  popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

 1. učitelj / ica  geografije

-1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (muško/žensko) u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.i 98/19.)  i  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.)

Opći uvjet: sukladno Zakonu o radu

Posebni uvjeti: - poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, treba priložiti

           -  Kraći životopis sa adresom stanovanja i vlastitom e-mail adresom

-  Dokaz o državljanstvu

-  Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i vrsti obrazovanja

-  Dokaz o nekažnjavanju, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se

   ne vodi protiv kandidata kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje

   radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne

   stariji od dana raspisivanja natječaja

-  Dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili

   potvrda  HZMO)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti tražene isprave u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Ivana Martinovića da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenje javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici osnovne škole  Ivana Martinovića, Štitar te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja svi prijavljeni kandidati će biti izvješteni najkasnije u roku osam dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole:

Osnovna škola Ivana Martinovića,

32274 Štitar, Školska 23

 • za natječaj -

 

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48 f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji način prestao radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

 

 

Ravnateljica:

                                                                Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Josipa Antunović / datum: 27. 1. 2021. 10:16

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/21-01-1

URBROJ: 2188-26-01/21-1

U Štitaru 27.01.2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.),  OŠ Ivana Martinovića raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 ZA RADNO MJESTO

 

1. Školski/a  knjižničar/ka – na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, popuna upražnjenog radnog mjesta knjižničarke Marije Klarić Brdarić koja je od 01.09.2020. ravnateljica škole.- probni rad 3 mjeseca

3. Učitelj/ica razredne nastave - na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena za učiteljicu na bolovanju.

4. kuhar/ica – na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - zamjena za kuhara na bolovanju.

 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68/.18.)

 

Opći uvjet: sukladno općim propisima o radu Posebni uvjet: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Prijavi treba priložiti:

1. zamolba – vlastoručno potpisana

2. životopis

3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

5. originalno uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

6. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

7. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu) - Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

Provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto knjižničara.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava je 8 dana od objave natječaja neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar, s naznakom «Za natječaj».

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Ivana Martinovića da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku pismeno putem pošte. Izrazi navedeni u ovom tekstu glede rodne pripadnosti, neutralni su i odnose se na oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121./17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33./92., 57./92., 77./92., 27./93., 58./93., 2./94., 76./94., 108./95., 108./96., 82./01., 103./03. i 148./13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157./13., 152./14. i 39./18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

 

 

 

Ravnateljica:

 Marija Klarić Brdarić,prof.


[OPŠIRNIJE]POZIV KANDIDATIMA SA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA NA TESTIRANJE
Mato Dominković / datum: 4. 11. 2020. 10:22

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA  MARTINOVIĆA

Školska 23, 32274 Štitar

KLASA: 112-01/20-01-2-1

URBROJ: 2188-26-01/20-2

U Štitaru 04.11.2020. godine

 

 

 

P O Z I V

Na testiranje kandidata

 

Dana 19. 10.2020 OŠ Ivana Martinovića raspisala je natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta, između ostalih i za popunu upražnjenog radnog mjesta knjižničara. Natječajem je predviđena  provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem kandidata za radno mjesto knjižničara.

 

2. Školski/a  knjižničar/ka – na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, popuna upražnjenog radnog mjesta knjižničarke Marije Klarić Brdarić koja je od 01.09.2020. ravnateljica škole.- probni rad 3 mjeseca

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata iz čl. 15. Pravilnika o načinima i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Martinovića u Štitara ravnateljica škole upućuje;

Poziv niže navedenim kandidatima  na testiranje:

 1. Tena Blažević, Vinkovci, Strossmayerova 12
 2. Ana Salopek, Vođinci, Strossmayerova 159

 

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Ivana Martinovića – Štitar u 6.11.2020.  ( petak) sa početkom u 9,00 sati. Molimo Kandidate da se obvezno odazovu testiranju.

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Marija Klarić Brdarić, prof.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Mato Dominković / datum: 19. 10. 2020. 10:19

[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
Josipa Antunović / datum: 3. 6. 2020. 08:33

NATJEČAJ OBJAVLJEN 03.06.2020. GODINE U NARODNIM NOVINAMA BR.65/20

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA

32274 ŠTITAR. Školska 23

Klasa: 112-07/20-01

Urbroj: 2188-26-01/20-1

U Štitaru 02.06. 2020.  

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19. u daljnjem tekstu: Zakon) i Statuta Osnovne škole Ivana Martinovića, Školski odbor Osnovne škole Ivana Martinovića, Školska 23, 32274 Štitar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ivana Martinovića u Štitaru.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova (st. 2.).

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.).


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju