2019-12-24 12:35:00

Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za organizaciju i provedbu ekskurzije

Temeljem članka 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN 87/14, 81/15), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude (u nastavku teksta: Povjerenstvo), objavljuje

O D L U K U

o odabiru potencijalnih davatelja usluga za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - ekskurzije učenika 6., 7. i 8.  razreda u Istru.

Nakon javnog otvaranja zaprimljenih ponuda u roku određenom javnim pozivom i provedenog glasovanja članova Povjerenstva, održanog 23.12.2019.godine, odabrane su tri najpovoljnije ponude turističkih agencija koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku:

1. ASTRALIS TRAVEL

2. ATLANTIS TRAVEL

3. MARE PANONIUM TOURS

Pozivaju se sve navedene agencije na predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak 9.1.2020. godine u 16 sati.

Predsjednica povjerenstva:

Jasna Vinković


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Štitar