2020-03-12 10:26:09

Nastava na daljinu - smjernice za učitelje

U prilogu se nalazi dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja sa smjernicama vezano uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko - komunikacijske tehnologije te upute za e-učenje.

Ravnatelj: Luka Ivkić

1. Izvršiti provjeru svojih korisničkih podataka (AAI identitet) na sljedećoj poveznici https://provjera.skole.hr/

2. Pristupiti virtualnoj zbornici OŠ Ivana Martinovića Štitar na sljedećoj poveznici

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9386f77cb0ec4369b38df045a4c5aace%40thread.tacv2/conversations?groupId=426da020-e7dc-4705-9b94-93bbae5af34b&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

3. Svi učitelji predmetne nastave trebaju pristupiti virtualnim razredima u kojima predaju:

5. a razred

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8b99d2462fb4e0aae24040ec882828f%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c84234c-850a-441e-9160-d7458abac29c&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

5. b razred

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6bdcbbb606b040c09f213f2ca757eff9%40thread.tacv2/conversations?groupId=3506a2b6-a598-4352-bb65-ac9dbf6cdbd3&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

6. razred

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ca4ffb4a6514fea9236499aba76d56f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5af28cf6-6e7e-432b-8d81-6cc1d279b0a8&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

7. razred

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f0a8d0927214017bd4665b30f7ec8c4%40thread.tacv2/conversations?groupId=0abf41f4-f273-4d14-aa69-fe79905fb259&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

8. razred

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8186e167f68644afab76c9c6ce838e08%40thread.tacv2/conversations?groupId=eb140f37-c09d-4b8e-951e-3925aac1fe29&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Štitar